Punt d’interès

12. Mesures, mercats i artesans

Les mesures de gra estan ubicades als porxos del carrer Major, a tocar de la seva confluència amb el carrer Capdevila. Es tracta de dues estructures construïdes amb grans carreus de pedra que servien per mesurar capacitats i per fixar operacions de compravenda de gra. El gra s’abocava en un dels tres receptacles amb forma d’embut oberts a la part superior que definia la mesura. A continuació, obrint una petita portella metàl·lica, el gra baixava al sac del comprador. Hi ha dues mesures. Les més antigues estan datades de l’any 1579 segons consta en una inscripció gravada a la qual, en un moment indeterminat, s’hi va afegir una ratlleta al 5 per fer-la dos segles més antiga. Les mesures més recents foren construïdes l’any 1840, també segons la inscripció gravada.

La noticia més antiga de l’existència de mesures de gra a la Seu d’Urgell remunta a l’any 1212. El control de les mesures depenia del bisbe, senyor de la ciutat, que arrendava la gestió del servei. Aquest servei era important atès que fixava per un ampli entorn geogràfic mesures oficials i contrastades. Les mesures del 1579 van ser instal·lades pels cònsols de la Seu d’Urgell davant de la casa de Damià Salmurri, el qual va rebre la compensació de trenta sous anuals a canvi de controlar la qualitat del blat que s’hi venia.

© 2024 La Seu Medieval · Tots els drets reservats · Política de cookies

Escriu la paraula o paraules que vols cercar