Punt d’interès

9. L’Ajuntament i la plaça dels Oms

La Plaça dels Oms és un espai de gran simbolisme en la vida ciutadana de la Seu d’Urgell, amb la Casa de la Ciutat tancant-la per llevant i l‘impressionant cos catedralici, pel sud.

En aquesta plaça, a la banda de llevant, hi havia el portal de Cerdanya, que es perllongava cap al sud en una muralla, de la qual en queden vestigis importants a l’interior de l’edifici de l’Ajuntament. També s’erigia en aquesta zona l’antiga església romànica de Santa Eulàlia, construïda al segle XI sobre les restes imprecises d’una estructura d’origen romà, i actualment absorbida pel conjunt de l’Ajuntament.

A mitjan segle XV, quan l’hospital de la vila vella esdevingué insuficient per a les necessitats de la ciutat, es va decidir la construcció d’un de nou a tocar de muralla. Poc temps després, l’any 1473, els cònsols de la ciutat van engrandir l’edifici per encabir-hi dependències municipals. D’aquesta manera, l’hospital esdevingué també Casa de la Ciutat, segons recull un rètol original, esculpit a la seva façana. L’edifici i les dependències municipals van ser objecte de reformes durant el segle XVIII.

Altres remodelacions se succeirien fins ben entrat el segle XX, quan es va construir la torrota característica que corona la façana de l’edifici i que va acollir, durant molts anys, l’Arxiu Municipal de la Seu d’Urgell.

© 2024 La Seu Medieval · Tots els drets reservats · Política de cookies

Escriu la paraula o paraules que vols cercar